Đăng nhập
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ BẮC QUANG TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 50 NĂM 2021

THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 1786/ SGDĐT- GDTrH VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 50 NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG,  LIÊN ĐỘI ĐÃ TỔ CHỨC CHO CÁC EM HỌC SINH VIẾT THƯ THEO CHỦ ĐỀ : EM HÃY VIẾT THƯ GỬI MỘT NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH ĐỂ CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH VỀ ĐẠI DỊCH COVID19.