Đăng nhập
Công tác chuẩn bị đón học sinh quay lại trường sau kỳ nghỉ tết.
THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA ĐOÀN CẤP TRÊN VỀ VIỆC CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID- 19 ĐOÀN TRƯỜNG, LIÊN ĐỘI ĐÃ CÓ CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC ĐÓN HS TRỞ LẠI TRƯỜNG NHƯ: KHỬ KHUẨN, DỌN DẸP, PHUN THUỐC KHỬ TRÙNG PHÒNG Ở, PHÒNG HỌC. ĐO THÂN NHIỆT, PHỐI HỢP VỚI GVCN HƯỚNG DẪN HS 100% ĐVTN KHAI BÁO Y TẾ NGAY KHI NHẬP TRƯỜNG.